Nowe produkty: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Z przyjemnością informujemy że wprowadziliśmy do naszej oferty oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne [moduły awaryjne, oprawy awaryjne, piktogramy]. Mogą Państwo liczyć na kompleksową obsługę inwestycji: doradztwo, projektowanie i montaż zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami bezpieczeństwa, przeciw  pożarowymi oraz z zachowaniem wszelkich norm prawnych.