Finansowanie inwestycji energooszczędnych


Nowoczesne energooszczędne technologie  i te wykorzystujące odnawialne źródła energii to inwestycja na długie lata. Okres zwrotu z inwestycji w oświetlenie typu LED, kolektory czy panele słoneczne wynosi od 1,5 roku do nawet 20 lat, co uzależnione jest między innymi od dotychczasowo wykorzystywanej technologii  i nawyków użytkowników.

Biorąc pod uwagę tylko koszty podgrzania zimnej wody na potrzeby 5-osobowej rodziny, oszczędności ze zamiany sposobu jej podgrzewania z elektrycznego na „słoneczny”, tj przy użyciu kolektorów mogą wynieść nawet 1500 zł rocznie.

Biorąc pod uwagę stały wzrost cen energii, okres zwrotu z inwestycji może się jeszcze skrócić.  Mogą w tym także pomóc zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, takie jak:

  • nisko oprocentowane pożyczki, (udziela takich np. BOŚ Bank)
  • pożyczki z dotacją, czyli częściowym umorzeniem kapitału (można się o nie  ubiegać  w np. NFOŚiGW, WFOSiGW) oraz
  • dotacje  (tzw. dotacje gminne z funduszy własnych lub pozyskanych na ten cel przez Urzędy Gmin dla swoich mieszkańców)

Część gmin województwa pomorskiego opracowała programy, w ramach których udzielają dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.

Dotacja gminna przeznaczona jest na zadania związane z ochroną środowiska. Zadania dotyczą między innymi: zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz zamiany ogrzewania węglowego na ekologiczne, zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Programy gminne skierowane są najczęściej do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Szczegółowe warunki przyznawania dotacji opublikowane są na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych gmin lub są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy.

Program PROSUMENT

Przykład dla inwestora indywidualnego

Wg szacunkowych obliczeń, koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, która w większości przypadków gospodarstw domowych jest adekwatna do potrzeb energetycznych rodziny wynosi 24 tys zł. Oferowana 40% dotacja to 9,6 tys. zł. Piętnastoletnia,  pożyczka z oprocentowaniem 1% w skali roku może pokryć pozostałą część kosztów inwestycji -14,4 tys. zł. Przewidywane roczne przychody z zaoszczędzonej energii pobieranej z sieci oraz sprzedaży nadwyżek to ok. 1 tys. zł. Same korzyści wynikające z oferowanego taniego kredytu w porównaniu z kredytem komercyjnym to 1,4 tys. zł w pierwszym roku.

Zatem prosty okres zwrotu takiej mikroinstalacji przekracza nieznacznie 6 lat.