Systemy


Co to jest instalacja fotowoltaiczna?
Instalacja ta służy do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Przewaga paneli słonecznych nad kolektorami słonecznymi polega na tym, że energię elektryczną możemy wykorzystać nie tylko do produkcji ciepła użytkowego, ale również do zasilenia urządzeń elektrycznych lub po prostu sprzedać ją do sieci.

Solar-electricity-meter1-837x1023

Koncepcja działania systemu fotowoltaicznego

Podstawową komórką takiego systemu jest ogniwo fotowoltaiczne. Najczęściej spotykanym typem ogniw są ogniwa krzemowe.

20071029151252_08_Polysilicon_solar_cell

W wyniku napromieniowania złącza PN światłem słonecznym zostają wygenerowane pary ładunków elektrycznych typu elektron-dziura. Warunkiem powstania zjawiska fotowoltaicznego jest rozdzielenie tych par zanim nastąpi ich rekombinacja. Rozdzielenie par następuje dzięki istnieniu wewnętrznego pola elektrycznego w obszarze złącza PN. Rozseparowane w ten sposób nośniki wytwarzają fotonapięcie i fotoprąd ogniwa.

Sprawność takich ogniw dostępnych na rynku waha się w granicach 15-19%. Z wielu połączonych ze sobą pojedynczych ogniw, umieszczonych pod specjalnym szkłem i tworzywem sztucznym, powstaje moduł słoneczny. Poszczególne materiały wchodzące w skład takiego modułu mają za zadanie zabezpieczać przed warunkami atmosferycznymi znajdujące się wewnątrz modułu ogniwa oraz podnieść wydajność tychże ogniw.

W skład systemu fotowoltaicznego wchodzą również inwertery mające za zadanie zamieniać napięcie stałe (DC) wytwarzane przez moduły, na napięcie sieciowe (AC). Poza tą podstawową rolą, inwertery optymalizują sprawność pracy instalacji, jak również często pozwalają na podgląd on-line parametrów pracy instalacji PV.

W przypadku budowy instalacji typu off-grid (niepodłączonej do sieci elektroenergetycznej), zamiast inwertera stosuje się regulator ładowania baterii akumulatorów.

solar_panels_for_commercial_use-3625

Elektrownia fotowoltaiczna dużej mocy.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia ze względu na stosunkową długa stopę zwrotu inwestycji oraz jednocześnie jej bardzo wysoki jej koszt jest własność lub długoletnia dzierżawa odpowiedniego terenu, ulokowanego blisko miejsca/węzła odbioru energii a także posiadającego odpowiednie warunki geologiczne umożliwiającej prawidłowe posadowienie konstrukcji nośnych.

Elektrownia słoneczna jest niskoobsługową. Główna wada eksploatacji elektrowni słonecznych to ich nierównomierna wydajność w czasie tj. dzień/noc oraz miesiącach zimowych i letnich. Problem ten jest całkowicie pomijalny w przypadku sprzedaży całej wytworzonej energii do sieci energetycznej. Elektrownia słoneczna jest niskoobsługowa. Główną wada eksploatacji elektrowni słonecznych jest ich nierównomierna wydajność w czasie tj. dzień/noc oraz miesiącach zimowych i letnich. Problem ten jest całkowicie pomijalny w przypadku sprzedaży całej wytworzonej energii do sieci energetycznej.

Farma fotowoltaiczna – sposób realizacji.

Na terenie:

 1. przygotowanie gruntu do instalacji,
 2. wbicie lub posadowienie na ławach konstrukcji mocujących,
 3. mocowanie panele fotowoltaiczne,
 4. instalacja systemu elektrycznego,
 5. podłączenie instalacji do sieci energetycznej,
 6. ogrodzenie elektrowni.

Bieżące działania serwisowe:

 1. monitorowanie elektrowni,
 2. bieżąca serwisowanie,
 3. czyszczenie paneli.

Czas realizacji dla jednego zadania/modułu elektroniki (kilka MW) wynosi ok. 2 miesiące. Całkowity czas realizacji inwestycji może wynieść 6 – 12 miesięcy.

Czynnik ekologiczny.

Farma fotowoltaiczna w przeciwieństwie do innych systemów wytwarzających energię elektryczną takich jak np. biogazownie, elektrownie wiatrowe, wodne i inne jest praktycznie bezinwazyjna dla środowiska i dosyć dobrze wpisuje się w naturalny krajobraz.

I tak:

 • posadowienie – konstrukcja nie jest na trwale związana z gruntem,
 • głębokość posadowienia słupów metalowych ok. 1m nie narusza struktury wodnej gruntu,
 • niska wysokość instalacji praktycznie przy ziemi (1-3 m) nie koliduje z krajobrazem,
 • grunt jest nadal praktycznie w 90 % „gruntem zielonym”,
 • elektrownia PV nie eimituje żadnych efektów akustycznych (hałas),
 • brak promieniowania,
 • elektrownia nie zakłóca funkcjonowania i nie przeszkadza przyrodzie (loty ptaków).

 

 

 

 _______________________
Moduły | Konstrukcje | Systemy

______________________________
Fotowoltaika | Usługi | O fotowoltaice

________________________________________________________________
Firma  Oświetlenie LED  Fotowoltaika   Regały  Realizacje   Współpraca   Kontakt