Energia Pomorzan

Energia Pomorzan – skąd ją czerpać i jak z niej korzystać? - VII Pomorski Kongres Obywatelski

12 kwietania br. wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconym zarówno energii życiowej każdego z nas, jak i energii społecznej stanowiącej źródło rozwoju naszych wspólnot – ludzi zamieszkujących razem ulicę, dzielnicę czy miejscowość.

Wśród zaproszonych gości byli, m.in. dr Janusz Lewandowski, Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej, Natalia Hatalska, blogerka, ekspert ds. komunikacji, dr Maciej Grabowski, Minister Środowiska, prof. Andrzej Zybertowicz, socjolog, UMK w Toruniu, Joanna Szczepkowska, aktorka teatralna i filmowa, dr Paweł Fortuna, psycholog społeczny, KUL oraz Elżbieta Benkowska, reżyserka, nominowana do nagrody Złotej Palmy w Cannes.

Obrady odbyły się w siedmiu sesjach tematycznych:

1. Ekspansja zagraniczna pomorskich firm – jak to robić?
2. Dolna Wisła jako dobro wspólne – debata okrągłego stołu
3. Odnawialne źródła energii – jak je wykorzystywać na Pomorzu?
4. Edukacja dla rozwoju – jak wyzwalać energię i rozwijać talenty naszych dzieci?
5. Ulica, dzielnica, miejscowość – lokalna tożsamość jako źródło społecznej energii Pomorzan
6. Wielokulturowe Pomorze – inspiracje, kompetencje, etosy
7. Internet – wyzwalacz czy tłumik energii młodego pokolenia? – debata młodych

https://www.facebook.com/KongresObywatelski